Шинэ долоо хоногийн эхний хоёр өдөр үлдсэн дөрвөн яамны сайдад нэр нь яригдаж буй хүмүүсийн хувьд