Автомашинууд төв замаас бусад газарт ч түгжирдэг. Ийм төрлийн түгжрэл голдуу орон сууцны хороолол